Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • Uczestnicy 5.posiedzenia Rady Pożytku

27 miesięcy działalności Rady Pożytku – podsumowanie

Po raz 5. zebrała się Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego, która powołana została w grudniu 2021 r. Spotkanie to było m.in. doskonałą okazją to podsumowania dotychczasowej działalności. Zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjęli: Marek Olszewski – Starosta Toruński oraz Michał Ramlau – Wicestarosta Toruński. 

Rada działalności pożytku publicznego to w swojej podstawowej formie grono doradcze, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów. Jednakże to od stopnia zaangażowania członków Rady i jakości współpracy z samorządem zależą jej kompetencje i zasięg działania. Może on być dużo szerszy niż ten opisany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i w przypadku Rady Działalności Pożytku Publicznego funkcjonującej w Powiecie Toruńskim taki właśnie jest.

  • Posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego  (3)

Ach, co to był za dzień!

Dookoła las, drewniana, otulona bluszczem chata pośrodku, w tle śpiew ptaków, przebijające się przez konary ciepłe promyki słońca padające na stół, ognisko, kociołek z gorącą zupą – piękna, złota polska jesień w gminie Zławieś Wielka… Nie, to nie opis oferty agroturystycznej, a okoliczności w jakich pracowała w sobotnie popołudnie Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego, która na zaproszenie Fundacji „Leśna Droga” gościła w Gutowie.

Idealna sceneria na romans…

a właściwie na ekranizację „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza, które były tegoroczną lekturą 11. edycji „Narodowego czytania”. Powiat Toruński po raz 3. włączył się tę akcję. Tym razem do współpracy zaprosił przedstawicieli trzeciego sektora, czyli Koło Gospodyń Wiejskich „Nowoczesne Gospochy” z Cierpic.

  • 2021-12-09 Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego (47)

Obradowali po raz pierwszy!

Wczoraj po raz pierwszy spotkali się członkowie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Rady, która utworzona została na wniosek organizacji pozarządowych, a rolą której jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb powiatu. Jednakże to od zaangażowania członków Rady zależy, czy kompetencje i zasięg jej działania będzie poszerzony.

  • grafika przedstawiająca zebranie

Powołaliśmy Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego

Rada działalności pożytku publicznego to w swojej podstawowej formie grono doradcze, którego rolą jest m.in. konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb organu jednostki administracyjnej, przy której działa.
W skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego wchodzi 12 członków – dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu, dwóch przedstawicieli Rady Powiatu oraz ośmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu toruńskiego. Taka konfiguracja członków umożliwia zaprezentowanie różnych stanowisk związanych przede wszystkim z funkcjonowaniem trzeciego sektora oraz działalnością pożytku publicznego i wolontariatem.
  • Członkowie Powiatowej Rady podczas pracy

ABC o Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego (zwana dalej: „Radą Pożytku”):

Rada Pożytku to w swojej podstawowej formie grono doradcze, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb organu jednostki administracyjnej, przy której działa. Jednak to od stopnia zaangażowania organizacji, świadomości sektora i jakości współpracy z administracją zależą jej kompetencje i zasięg działania. 

Rada powołana została na wniosek organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Toruńskiego.

Wniosek o jej utworzenie złożony został podczas Forum Organizacji Pozarządowych w 2010 r.

Członkowie I kadencji Rady Pożytku po raz pierwszy spotkali się 16 września 2011 r.

Obecnie trwa III kadencja Rady Pożytku, która powołana została Uchwałą Nr 487/2021 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2021-2024 (niniejsza uchwała zmieniona została Uchwałą Nr 540/2022 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 9 marca 2022 r.).

Tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.