Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • 20 lat wspólnoty samorządowej powiatu toruńskiego – co...

20 lat wspólnoty samorządowej powiatu toruńskiego – co razem osiągnęliśmy?

Blisko 30 lat temu w Polsce zaszły przełomowe zmiany, których jedną z najważniejszych składowych było przywrócenie nam, obywatelom, kluczowej wartości – samorządności. Znany wszystkim obecnie trójstopniowy podział terytorialny naszego kraju wprowadzony był dwuetapowo (1990 – gminy, 1999 – powiaty i województwa).

Na podstawie przyjętej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 5 czerwca 1998 r. ustawy o samorządzie powiatowym, my – mieszkańcy powiatu, z mocy prawa utworzyliśmy lokalną wspólnotę samorządową. Dzięki temu staliśmy się grupą osób, którą łączą wspólne wartości i cele, która dla ich realizacji może tworzyć i wykorzystywać konkretne instytucje oraz mechanizmy działania. Dlatego już w październiku 1998 r. mogły odbyć się pierwsze wybory do wszystkich trzech szczebli samorządu – rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich.

Powiat Toruński

Powiat toruński – zlokalizowany w samym sercu województwa kujawsko-pomorskiego – łączy w sobie, na 1230 km², aż trzy historyczne regiony Polski: Kujawy, Ziemię Dobrzyńską i Ziemię Chełmińską. Dzięki temu jest wyjątkowo ciekawy i zróżnicowany pod względem geograficznym i środowiskowym. To tak zwany „powiat obwarzankowy”, okalający centralnie położone miasto Toruń, złożony z 15-tysięcznego miasta Chełmża oraz ośmiu gmin wiejskich: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Zławieś Wielka i Wielka Nieszawka (w których skład wchodzi 207 miejscowości wiejskich i 130 sołectw).

Ludność i gospodarka

W tak pięknej, zielonej przestrzeni dobrze się mieszka, pracuje i wypoczywa. Dlatego coraz więcej osób przedkłada podmiejski domek wśród zieleni nad życie w blokowiskach. Od 1998 roku, to jest od momentu powstania powiatów, widać bardzo dynamiczny – jeden z najwyższych w województwie – przyrost liczby mieszkańców. W powiecie toruńskim jest nas już ponad 105 tys.!

Powiat toruński to nie tyko doskonałe miejsce do zamieszkania, ale również do prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki jednym z najlepszych w Polsce warunków glebowych, dominujące znaczenie ma rolnictwo i oparty na nim przemysł przetwórczy. Chełmżyńska cukrownia, swego czasu największa w Europie, do dziś robi duże wrażenie. Liczne są zakłady z branż: mięsnej, zbożowo-młynarskiej, mleczarskiej i przetwórstwa owocowo-warzywnego. Na terenie powiatu funkcjonuje Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, a także liczne firmy usługowe, spedycyjne czy tekstylne. Ponieważ blisko 1/3 terenu powiatu zajmują lasy, ważną gałąź gospodarki stanowi produkcja drzewna.

Wsparcie społeczności lokalnej

Ważnym zadaniem powiatu jest integracja mieszkańców poszczególnych gmin oraz budowanie wspólnej powiatowej tożsamości. Wszelka działalność społeczna, która wspiera kulturę, przyczynia się do aktywności fizycznej, sprzyja rozwojowi oświaty, była i jest podstawą budowania społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego powiat podejmuje szereg inicjatyw, których rolą jest wsparcie tej działalności.

Zdrowie i opieka społeczna

Powiat odpowiedzialny jest za prowadzenie domów pomocy społecznej oraz za opiekę nad dziećmi umieszczonymi postanowieniami sądów rodzinnych w rodzinach zastępczych. Dużym obszarem naszej działalności jest także wsparcie osób niepełnosprawnych – orzecznictwo oraz udzielanie pomocy finansowej w codziennym funkcjonowaniu, rehabilitacji i zatrudnieniu.

Oświata

Powiaty w Polsce od 1999 roku odpowiedzialne są za szkolnictwo ponadgimnazjalne, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów oraz za kształcenie specjalne. Dodatkowym obszarem naszej działalności może być także kształcenie artystyczne.
Przyjmując 20 lat temu zadania oświatowe, przejęliśmy Zespół Szkół Rolniczych w Gronowie oraz Liceum Ogólnokształcące, Specjalną Szkołę Podstawową i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Chełmży.

Infrastruktura drogowa

Inwestycje drogowe są jednym z najbardziej kosztownych zadań, jakie stoją przed samorządem. Powiat toruński 20 lat temu przejął ponad 300 km dróg – o różnej nawierzchni i w różnym stanie technicznym. Żeby wykonać niezbędne remonty i modernizacje konieczne było skuteczne pozyskanie środków zewnętrznych, zarówno unijnych jak i krajowych. Bez wsparcia samorządów gminnych zakres prac byłby na pewno mniejszy. Z końcem 2018 r. ponad 65% powiatowych dróg będzie już zmodernizowanych.

Finanse i partnerstwo

Pierwszy powiatowy budżet nie pozwalał na realizację dalekosiężnych planów i zamierzeń, a jedynie umożliwiał bieżące funkcjonowanie. Rolą zarządu było więc skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację rosnących oczekiwań społeczności lokalnych. Zaniedbane szkoły, szpital oraz domy pomocy społecznej wymagały inwestycji. Stan dróg odbiegał od wymagań użytkowników i w dużej części nie spełniał norm technicznych. Żeby sprostać tym oczekiwaniom należało budować partnerstwa finansowe, by móc – poprzez zwiększenie środków – skutecznie zaspokajać potrzeby mieszkańców.

Administracja

Istotą działalności samorządu terytorialnego i sensem istnienia urzędów jest jak najpełniejsza realizacja potrzeb mieszkańców poprzez profesjonalne świadczenie usług na ich rzecz.

Dla wygody klientów w budynku znajduje się kasa, w której można na miejscu uregulować opłaty karta lub gotówką. Jest też oddział banku i bankomat. W infokiosku przy wejściu dzięki przyciskowi ZAŁATW SPRAWĘ, można dowiedzieć się dokąd się z nią udać, jakie dokumenty przygotować i jakie będą opłaty. Informacje te znajdują się też na stronie www.powiattorunski.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej. Sale obsługi w budynku są objęte bezprzewodowym sygnałem Wi-Fi.

Samorząd Powiatu Toruńskiego

Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu. To znaczy, że rada powiatu ustala prawo miejscowe obowiązujące na terenie całego powiatu, wybiera zarząd i decyduje o kierunkach jego działania, uchwala budżet i rozpatruje sprawozdania z jego wykonania, podejmuje uchwały w sprawach majątkowych oraz uchwala strategie, programy i plany. Jej kadencja trwa 4 lata, a działalność jest jawna – wszyscy obywatele mają prawo do informacji o pracach rady, wstępu na sesje rady powiatu i jej komisji, a także dostęp do dokumentów dotyczących wykonywania zadań publicznych.

Nasze osiągnięcia

Chcąc podsumować jakiś okres działalności każdy poszukuje obszarów, które są przełomowe, bądź wyróżniają go na tle innych. Dokonując oceny powinniśmy kierować się nie tylko własną opinią, ale przede wszystkim słuchać innych. Stąd najbardziej cieszy nas fakt, że w rankingu Związku Powiatów Polskich od lat utrzymujemy się nie tylko w wojewódzkiej, ale i w krajowej czołówce. Liczne nagrody HIT Pomorza i Kujaw czy też 2. miejsce w konkursie Markowy Samorząd potwierdzają tę kompleksową ocenę dokonaną przez korporację samorządową.

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.