Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Kalendarium

«lipiec 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123dzień: 4567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Planowane wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Powiat
Samorząd

Urząd
Administracja

 • Budynek Starostwa Powiatowego w Toruniu

W Starostwie Powiatowym w Toruniu funkcjonuje 8 wydziałów:

 1. Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
 2. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych,
 3. Biuro Audytu Wewnętrznego,
 4. Biuro Radców Prawnych,
 5. Biuro ds. kadr, Służba BHP,
 6. Archiwum Zakładowe,
 7. Wydział Projektów Europejskich, Informacji i Współpracy z Mediami,
 8. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

W strukturze Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich znajduje się Biuro Rady, natomiast w strukturze Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wyodrębnione zostały dwa referaty: Referat Geodezji, Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Referat Gospodarki Nieruchomościami oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Edukacja
Kultura

 • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

Szkoły i placówki prowadzone przez Powiat Toruński

Powiat Toruński jest organem prowadzącym następujące szkoły:

 1. Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie - https://www.zsgronowo.edu.pl
 2. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży - https://zsp-chelmza.pl/news.php
 3. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży - https://zsschelmza.edupage.org
 4. Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży - https://szkolamuzycznachelmza.pl
 5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży z Filią w Dobrzejewicach - http://poradnia-chelmza.pl

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych przez Powiat szkół oraz zakresu działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej znajdują się na stronach internetowych jednostek oraz odpowiednio w zakładce szkoły lub poradnia.

Sport
Promocja

 • 2015-04 Złotoria-Osiek wiata

Odwiedzając powiat można skorzystać z wielu atrakcji jakie przygotowały dla turystów poszczególne gminy. Liczne lasy i jeziora zachęcają do czynnego wypoczynku: wędkowania, zbierania grzybów, wycieczek pieszych i rowerowych, a przede wszystkim poznawania tradycyjnej i gościnnej wsi.

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy organizuje natomiast zawody stanowiące system całorocznej działalności umożliwiający udział we współzawodnictwie sportowym każdemu dziecku. Młodzi ludzie startują w eliminacjach gminnych, następnie przechodząc rywalizację powiatową trafiają na zawody wojewódzkie. Poszczególne szczeble mistrzostw przeprowadzane są przez właściwe instancje Szkolnego Związku Sportowego: Gminny, Miejski, Powiatowy i Wojewódzki.

Powiat skupia również grono lokalnych artystów ludowych, organizując cykliczne majowe spotkania tych osób. Mają one na celu upowszechnianie i wspieranie dorobku twórczego artystów działających w regionie w zakresie kultury i sztuki. Jest to ważna uroczystość kulturalna będąca możliwością spotkania i prezentacji twórczości regionalnych artystów ludowych.

Zachęcamy również do zapoznania się z szeregiem publikacji opracowanych i wydanych przez Starostwo Powiatowe w Toruniu takich jak książka "Bajki i legendy powiatu toruńskiego, czyli podtoruńskie czary-mary" czy też album "Kujawsko-pomorskie powiaty. Powiat toruński".

Inwestycje
Projekty UE

 • Osoba podczas spawania

Powiat toruński oraz jego jednostki organizacyjne od 2004 r. wykorzystują środki unijne. Pod względem ich absorpcji uznawany jest za jednego z liderów w województwie kujawsko-pomorskim.

W ciągu minionych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, powiat pozyskał fundusze na realizację ponad 70 projektów z obszaru edukacji, zdrowia, infrastruktury, rynku pracy. Ich łączną wartość  szacuje się na ponad 182 mln zł.

W niniejszej zakładce znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat zrealizowanych i aktualnie prowadzonych projektów.

 

 

Zdrowie
Opieka Społeczna

 • Blok operacyjny w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Chełmży

Powiat odpowiedzialny jest za prowadzenie domów pomocy społecznej oraz za opiekę nad dziećmi umieszczo­nymi postanowieniami sądów rodzinnych w rodzinach zastępczych. Dużym obszarem naszej działalności jest także wsparcie osób niepełnosprawnych w zakresie orzecznictwa oraz udzielania pomocy finansowej w codziennym funkcjonowaniu, rehabilitacji oraz zatrudnieniu. W przypadku ochrony zdrowia zgodnie z wdrożoną w 1999 roku reformą powiat przejął prowadzenie szpitali powiatowych.

Przyjmując ponad 20 lat temu w/w zadania przejęliśmy 5 jednostek, w tym 4 domy pomocy społecznej. Powiat stał się organem założycielskim dla SPZOZ w Chełmży, który wówczas prowadził szpital oraz przychodnie lekarskie w Chełmży i Łysomicach.

Początki powiatu to zderzenie z problemami funkcjonowania szpitali. Dyskusja o ograniczeniu ich liczby i likwidacji Szpitala w Chełm­ży, była powodem podjęcia radykalnych działań. Jako pierwsi w województwie założyliśmy spółkę, która bez zadłużeń prowadzi opiekę szpitalną. Nastąpiła także zmiana zakresu świadczeń: rezygnacja z prowadzenia podstawowej opieki zdrowotnej i poszerzenie oferty o Zakład Opiekuńczo Leczniczy.

Domy pomocy społecznej to miejsca, w których przebywają osoby z różnych powodów wymagające całodobowej opieki. W minionym okresie poszerzyliśmy zakres świadczonych usług o dwa Środowiskowe Domy Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

W niniejszej zakładce znajdziecie Państwo informacje dotyczące realizacji powyższych zadań.

Aktywni
Mieszkańcy

Organizacje pozarządowe (non governmental organisation, NGO) są częścią tzw. społeczeństwa obywatelskiego.

W preambule ustawy Prawo o stowarzyszeniach stwierdza się, że wszyscy mamy możliwość równego, bez względu na przekonania, czynnego uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz realizacji indywidualnych zainteresowań.

Funkcjonowanie organizacji pozarządowych w Polsce wiąże się ze stosowaniem rozlicznych aktów prawnych regulujących poszczególne zagadnienia w obszarze działalności III sektora.

AKTY PRAWNE

Teksty aktów prawnych pochodzą ze stron serwisu Sejmu RP - internetowego systemu aktów prawnych, który jest dostępny pod adresem:  http://isap.sejm.gov.pl/ .

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.
 3. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.
 4. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w  sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w  sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego.
 7. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.
 8. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

PRZYDATNE LINKI

 1. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 2. Ogólnopolski serwis informacyjny dla NGO
 3. Wyszukiwarka bazy organizacji pozarządowych i pożytku publicznego w Polsce
 4. Wyszukiwarka podmiotów organizacji pozarządowych i pożytku publicznego -  Ministerstwo Sprawiedliwości (Krajowy Rejestr Sądowy)
 5. Departament Pożytku Publicznego
 6. Poradnik dla organizacji pozarządowych
 7. Kujawsko-Pomorski serwis informacyjny dla NGO
 8. Stowarzyszenie Klon/Jawor
 9. Serwis informacyjny dla NGO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 10. Serwis Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Wspieramy
Dziecko i Rodzinę

 

 

 

 

 

 

MODEL WSPARCIA MIĘDZYSEKTOROWEGO:

Powiat Toruński, jako jeden z 36 powiatów w Polsce, przystąpił do współrealizacji ogólnopolskiego projektu naukowo-badawczego w zakresie oceny funkcjonalnej polegający na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF.
Projekt realizowany jest na podstawie porozumienia z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach przy wsparciu środków Ministra Edukacji i Nauki. 
Instytucją Koordynującą realizację projektu została na terenie powiatu toruńskiego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży. 

W wyniku projektu powstała specjalna stroną mająca na celu wsparcie dziecka oraz rodziny:

https://www.wspieramydzieckoirodzine.powiattorunski.pl/ 

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.