Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Uroczyste otwarcie we Włęczu
2021.05.05
Uroczyste otwarcie we Włęczu

We wtorek, 11 maja br. przy cmentarzu we Włęczu nastąpi uroczyste otwarcie infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu współfinansowanego z budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego. W ramach projektu wykonano ogrodzenie cmentarza ewangelickiego, zamontowano drewniane stoły, ławy oraz stojaki na rowery, a dzwonnica wzbogaciła się o nowy dzwon.

On-line o zabytkach
2021.05.05
On-line o zabytkach

W piątek, 23 kwietnia 2021 r. za pomocą komunikatora internetowego odbyło się spotkanie ze społecznymi opiekunami zabytków. Funkcję tę w powiecie toruńskim czynnie pełnią: Dariusz Chrobak, Marek Pawłowski, Tomasz Stochmal i Andrzej Walczyński. Do ich zadań należy m.in. podejmowanie działań związanych z zachowaniem wartości zabytkowych obiektów, opieka nad nimi, doglądanie, ale także prace – chociażby porządkowe – przy zabytkach, jak również interweniowanie i informowanie służb konserwatorskich o ich dewastacji lub zagrożeniu.

Rusza rekrutacja do teleopieki
2021.05.05
Rusza rekrutacja do teleopieki

Gminy województwa kujawsko-pomorskiego – partnerzy w Projekcie „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” przygotowują się do rekrutacji lub już rekrutują uczestników. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” jest wojewódzkim Projektem partnerskim. Liderem Projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, natomiast partnerami: 78 gmin województwa kujawsko-pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych w Toruniu.

Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego
2021.05.05
Konkurs „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego” – już dziś zgłoś swojego kandydata!

Sołtys to wyjątkowa postać w życiu społeczności lokalnej. Potrafi słuchać mieszkańców, motywować ich do działania, jest najbliżej ich trosk i problemów, dba o rozwój swojej małej ojczyzny. Na czele wsi położonych na terenie powiatu toruńskiego stoi 131 sołtysów. Konkurs „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego” to doskonała okazja do zaprezentowania wyjątkowych gospodarzy naszych miejscowości.

Mamy dofinansowanie na budowę kolejnej drogi
2021.04.23
Mamy dofinansowanie na budowę kolejnej drogi

Kolejna powiatowa inwestycja zyskała poparcie i otrzyma rządowe dofinansowanie. Mowa o przebudowie drogi powiatowej nr 2005C Łubianka – Zamek Bierzgłowski – Czarne Błoto na długości 1,499 km. Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłosił listę zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2021. Powiat Toruński otrzyma wnioskowaną kwotę w wyskości 1 945 000 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 3 890 000 zł. Uzyskane dofinansowanie stanowi zatem 50% wartości kosztów zadania.

Wizja lokalna na budowanych drogach rowerowych
2021.04.22
Wizja lokalna na budowanych drogach rowerowych

Korzystając ze sprzyjającej pogody Starosta Toruński Marek Olszewski wybrał się dzisiaj w teren aby sprawdzić jak postępują prace budowlane na powiatowych drogach rowerowych. Starosta wizytował na dwóch inwestycjach.

Umowa na przebudowę drogi powiatowej Łubianka – Zamek Bierzgłowski – Czarne Błoto podpisana!
2021.05.05
Umowa na przebudowę drogi powiatowej Łubianka – Zamek Bierzgłowski – Czarne Błoto podpisana!

Już niebawem rozpoczną się roboty drogowe związane z przebudową drogi powiatowej nr 2005C Łubianka – Zamek Bierzgłowski – Czarne Błoto. Prace będą prowadzone w ciągu ul. Jagiellońskiej na długości 1,5 km. Inwestycja ma na celu poprawę stanu technicznego infrastruktury drogowej i poprawę bezpieczeństwa pieszych.

Spotkanie otwarte z NGO województwa kujawsko-pomorskiego
2021.05.05
Spotkanie otwarte z NGO województwa kujawsko-pomorskiego

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawko-Pomorskiego zaprasza przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz obywatelki i obywateli oraz samorządowców zaangażowanych w sprawy społeczne na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.