Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • I nagroda-Toprojekt Marek Wawrzyniak1

Wyniki konkursu na nową siedzibę Starostwa Powiatowego!

Rozstrzygnięto konkurs, którego celem było uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym, koncepcji budowy budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenu, sieciami uzbrojenia terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną.

Sąd Konkursowy w składzie:

 1. arch. Jerzy Grochulski – Przewodniczący Sądu Konkursowego, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP Oddział Warszawski;
 2. arch. Piotr Sobociński – Sędzia referent, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP Oddział Toruń;
 3. arch. Katarzyna Kalkowska – Sędzia, Sędzia Konkursowy – przedstawiciel Urzędu Miasta Torunia;
 4. arch. Paweł Pietrzak – Sędzia, Sędzia Konkursowy ze strony Zamawiającego;
 5. Kazimierz Kaczmarek – Sędzia, Sędzia Konkursowy ze strony Zamawiającego;
 6. arch. Maciej Kuras – Sędzia, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP Oddział Toruń;
 • Jarosław Guttfeld Sekretarz Sądu Konkursowego ze strony Zamawiającego.

W konkursie złożonych zostało 66 wniosków. Zamawiający po weryfikacji złożonych wniosków o udział w konkursie zakwalifikował do dalszego udziału w konkursie 61 potencjalnych wykonawców.
Do 16 kwietnia 2024 r. do godz. 16:00 zostały złożone 23 prace konkursowe w wersji elektronicznej i 23 prace konkursowe w wersji papierowej. 

Decyzją członków Sądu Konkursowego obecnych na posiedzeniach w dniach 25 i 26 kwietnia 2024 r., po dokładnej analizie poszczególnych prac konkursowych, w kontekście wymagań Zamawiającego oraz istotnych postanowień Regulaminu Konkursu, w tym kryteriów oceny prac konkursowych, rozstrzygnięto Konkurs.

WYNIKI KONKURSU

I Nagrodę w Konkursie w wysokości 50 000,00 zł brutto oraz nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej otrzymuje: 

 • Opracowanie konkursowe o numerze 032: Toprojekt Marek Wawrzyniak, ul. Chrobrego 21, 44-200 Rybnik

Skład zespołu autorskiego:

 1. Arch. Marek Wawrzyniak
 2. Arch. Karol Wawrzyniak 
 3. Arch. Agata Skiba
 4. Arch. Pushkraj Tambdey
 5. Arch. Katarzyna Mazurek
 6. Arch. Monika Dudzik 
 7. Arch. Marek Lis 
 8. Arch. Jakub Pielecha 

Opinia sądu konkursowego o pracy konkursowej:
Nagrodę przyznano za czytelny układ przestrzenny, poprawne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, bezpieczeństwo i komfort użytkowników oraz optymalizacja kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Projektanci uwzględnili w pracy konkursowej warunki geologiczne w szczególności wysoki poziom wód gruntowych umiejscawiając parking na poziomie terenu pod budynkiem. Poprzez ograniczenie liczby kondygnacji, zlokalizowano podstawowe funkcje na jednym poziomie. Na uwagę zasługuje konstrukcja przykrycia dwukondygnacyjnej sali operacyjnej i sali rady zaprojektowanej z drewna klejonego, a na ścianach zaprojektowano panele akustyczne z jasnego drewna sprawiając, że wnętrze stanie się ciepłe, przyjazne i przytulne. Sala rady jest otwarta zarówno na widok z hali operacyjnej, jak i z zewnątrz.
Budynek o wysokości do 12 m posiada trzy kondygnacje o czytelnej i prostej formie. Pionowe przeszklenia w rytmicznym układzie zapewniają doświetlenie wnętrza i ograniczają przegrzewanie się budynku.  Projekt harmonijnie nawiązuje do otoczenia formą i wysokością budynku, zachowaniem istniejącego drzewostanu i wprowadzeniem rozwiązań ograniczających negatywny wpływ budynku na środowisko naturalne, takich jak zielone dachy, montaż paneli fotowoltaicznych, retencyjność wód opadowych.

Informacja o Pracy konkursowej:
• realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań,
• atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych,
• poprawne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe budynku.

Zalecenia i uwagi do pracy konkursowej:
Zdaniem Sądu Konkursowego uszczegółowienia projektowego wymaga plac przed budynkiem. Autorzy projektu pozostawili teren jako pustą wolną utwardzoną przestrzeń, jednakże zdaniem Sądu można na wskazanym obszarze zaproponować inne funkcje i cele. Podczas dalszych prac projektowych należy uzgodnić z użytkownikiem docelowe funkcje pomieszczeń oraz sposób oświetlenia i podświetlenia obiektu nocą.

II Nagrodę w Konkursie w wysokości 40 000,00 zł brutto otrzymuje: 

 • Opracowanie konkursowe o numerze 008: DOMINO GRUPA ARCHITEKTONICZNA WOJCIECH DUNAJ, ul. Mickiewicza 118/5, 71-140 Szczecin

III Nagrodę w Konkursie w wysokości 30 000,00 zł brutto otrzymuje: 

 • Opracowanie konkursowe o numerze 034: Ambient Magdalena Pios, ul. Kobielska 32/8 04-359 Warszawa

WYRÓŻNIENIE RÓWNORZĘDNE w wysokości 20.00,00 zł brutto otrzymują:

 • Opracowanie konkursowe o numerze 014: P2PA Sp. z o.o., ul. Rynek 25, 50-101 Wrocław
 • Opracowanie konkursowe o numerze 030: Stefan Zieliński, Ziemowit Belter, Paulina Belter, Miłosz Stopiński, Daniela Owedyk-Idziak, Łukasz Idziak
 • Opracowanie konkursowe o numerze 041: Dot Architekci Spółka z o.o., ul. Słowackiego 32/34 lok 27, 87-100 Toruń

Więcej informacji o pracach konkursowych, które otrzymały II i III nagrodę oraz wyróżnienia w załączniku.

 

 

drukuj (Wyniki konkursu na nową siedzibę Starostwa Powiatowego!)

Galeria zdjęć

 • I nagroda-Toprojekt Marek Wawrzyniak1
 • I nagroda-Toprojekt Marek Wawrzyniak2
 • I nagroda-Toprojekt Marek Wawrzyniak3
 • I nagroda-Toprojekt Marek Wawrzyniak4
 • I nagroda-Toprojekt Marek Wawrzyniak5
 • I nagroda-Toprojekt Marek Wawrzyniak6
 • II Nagroda-Domino Wojciech Dunaj1
 • II Nagroda-Domino Wojciech Dunaj2
 • II Nagroda-Domino Wojciech Dunaj3
 • II Nagroda-Domino Wojciech Dunaj4
 • II Nagroda-Domino Wojciech Dunaj5
 • II Nagroda-Domino Wojciech Dunaj6
 • III Nagroda-Ambient Magdalena Pios1
 • III Nagroda-Ambient Magdalena Pios2
 • III Nagroda-Ambient Magdalena Pios3
 • III Nagroda-Ambient Magdalena Pios4
 • III Nagroda-Ambient Magdalena Pios5
 • III Nagroda-Ambient Magdalena Pios6
 • nr 014 Wyróżnienie-P2PA 1
 • nr 014 Wyróżnienie-P2PA 2
 • nr 014 Wyróżnienie-P2PA 3
 • nr 014 Wyróżnienie-P2PA 4
 • nr 014 Wyróżnienie-P2PA 5
 • nr 014 Wyróżnienie-P2PA 6
 • nr 030 Wyróżnienie-Miks.tura Architekci Stefan Zieliński1
 • nr 030 Wyróżnienie-Miks.tura Architekci Stefan Zieliński2
 • nr 030 Wyróżnienie-Miks.tura Architekci Stefan Zieliński3
 • nr 030 Wyróżnienie-Miks.tura Architekci Stefan Zieliński4
 • nr 030 Wyróżnienie-Miks.tura Architekci Stefan Zieliński5
 • nr 030 Wyróżnienie-Miks.tura Architekci Stefan Zieliński6
 • nr 041 Wyróżnienie-Dot Architekci1
 • nr 041 Wyróżnienie-Dot Architekci2
 • nr 041 Wyróżnienie-Dot Architekci3
 • nr 041 Wyróżnienie-Dot Architekci4
 • nr 041 Wyróżnienie-Dot Architekci5
 • nr 041 Wyróżnienie-Dot Architekci6

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.