Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • Budynek Starostwa

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie - konkurs na 2024 rok

Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, zwanej dalej „organizacją pozarządową”, prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Toruńskim na rok 2024. 
Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która będzie prowadziła w Powiecie Toruńskim punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.

Zapraszamy do składania ofert na:

 1. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
  z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Toruńskim w 2024 roku:
  Punkt nieodpłatnego poradnictwa z siedzibą:
  • UG Lubicz, Lubicz Dolny ul. Toruńska 24 (poniedziałki, czwartki i piątki 10:00-14:00)
  • UG Chełmża, ul. Wodna 2 (wtorki 15:00-19:00)
  • Mała Nieszawka, ul. Leśna 1 (środy 15:00-19:00)
 2. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
  z przeznaczeniem na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Toruńskim w 2024 roku:
  Punkt nieodpłatnego poradnictwa z siedzibą:
  • UG Chełmża, ul. Wodna 2 (poniedziałki, środy 15:00-19:00)
  • UG Lubicz, Lubicz Dolny ul. Toruńska 24 (wtorki 10:00-14:00)
  • UG Czernikowo, ul. Słowackiego 12 (czwartki 10:00-14:00)
  • Zławieś Wielka, ul. Słoneczna 28 (piątki 14:00-18:00)
 3. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
  z przeznaczeniem na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Toruńskim w 2024 roku:
  Punkt nieodpłatnego poradnictwa z siedzibą:
  • Świetlica Wiejska w Obrowie, Aleja Lipowa 29 (poniedziałki 14:00-18:00)
  • Dom Kultury w Górsku, ul. Leśna 13/1, p.13, I piętro (wtorki 14:00-18:00)
  • UG Czernikowo, ul. Słowackiego 12 (środy 10:00-14:00)
  • UG Chełmża, ul. Wodna 2 (czwartki 15:00-19:00)
  • UG Łubianka, ul. Toruńska 97 (piątki 15:00-19:00)

Na realizację zadania planuje się przeznaczyć łącznie dotację w wysokości 192.071,88 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt osiem groszy), z czego na prowadzenie jednego punktu przypada kwota 64.023,96zł.
Oferty należy składać w terminie do dnia 20 listopada 2023 roku, do godz. 12:00.
Pełna treść informacji do pobrania w załącznikach zamieszczonych na https://www.bip.powiattorunski.pl/7327,ogloszenia-i-komunikaty?tresc=87692.

drukuj (Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie - konkurs na 2024 rok)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.