Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • 2022-11-28-ranking-gmin-wielka-nieszawka-1

Ranking Gmin: Wielka Nieszawka najlepsza w powiecie

Regionalny Ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Urząd Statystyczny w Bydgoszczy ogłosili wyniki Rankingu Gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W zestawieniu w powiecie toruńskim najlepiej wypadła Gmina Wielka Nieszawka.

Autorzy zestawienia przeanalizowali wszystkie gminy w województwie kujawsko-pomorskim z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Ocenie poddano takie czynniki jak:

- średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019–2021,
- średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019–2021,
- średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach 2019–2021,
- udział wydatków bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w wydatkach ogółem w 2021 r.
- średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019–2021,
- liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2021 r.,
- wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022 – średni wynik w %,
- saldo migracji na 1000 ludności w 2021 r.,
- wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2021 r.,
- udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2021 r.,
- mieszkania oddane do użytkowania na 1000 ludności w 2021 r.,
- odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2021 r.,
- przyrost naturalny na 1000 ludności w 2021 r.,
- udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2021 r.
- wydatki bieżące budżetów gmin na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2021 r.
- udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w 2021 r.

W powiecie toruńskim najlepszy wynik uzyskała Gmina Wielka Nieszawka. Podczas gali wręczenia nagród zorganizowanej 25 listopada hotelu City Hotel w Bydgoszczy nagrodę odebrał wójt Krzysztof Czarnecki.

fot. Gmina Wielka Nieszawka

drukuj (Ranking Gmin: Wielka Nieszawka najlepsza w powiecie)

  • autor: Adrian Aleksandrowicz

Wyniki Rankingu Gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2022

  • 2022-11-28-ranking-gmin-wielka-nieszawka
  • 2022-11-28-ranking-gmin-wielka-nieszawka-2
  • 2022-11-28-ranking-gmin-wielka-nieszawka-3
  • 2022-11-28-ranking-gmin-wielka-nieszawka-4
  • 2022-11-28-ranking-gmin-wielka-nieszawka-1

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.