Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • Wąwóz Leszcz

Lipiec z PTTK

W sobotę 9 lipca br. Oddział Miejski PTTK zaprasza do udziału w kolejnej wycieczce krajoznawczo-pieszej w ramach popularnego cyklu „Wędrówek rodzinnych z PTTK”. Spotkanie turystów nastąpi o godz. 8.00 na dworcu PKP Toruń Główny, skąd o godz. 8.19 odjadą do dworca PKP Bydgoszcz Główna. Trasa wyprawy będzie wiodła wokół Starego i Nowego Kanału Bydgoskiego – zabytku hydrotechniki, który powstał w 2. połowie XVIII wieku. Program wycieczki uwzględnia zwiedzanie Muzeum Kanału Bydgoskiego. Wycieczkę poprowadzą przodownicy turystyki pieszej PTTK Marek Bogusz i Marek Ruciński, a jej długość wyniesie około 10 km.

Kanał Bydgoski, zbudowany został w 1,5 roku, połączył drogą wodną o długości 27 km Bydgoszcz (Brda) z Nakłem (Noteć), ale przede wszystkim przyczynił się do powstania ważnej pod względem gospodarczym drogi śródlądowej. Od chwili uruchomienia kanał był systematycznie modernizowany i remontowany. W XIX i na początku XX wieku odgrywał ważną rolę w transporcie wodnym, znacznie skracając drogę spławianego tratwami drewna z Rosji do Cesarstwa Niemieckiego. Dzięki istnieniu kanału zaczął się prężnie rozwijał się handel i kilka gałęzi przemysłu, zwłaszcza drzewnego, maszynowego i meblarskiego. Muzeum Kanału Bydgoskiego powstało w 2006 roku z inicjatywy jego patrona – Sebastiana Malinowskiego. Muzeum Kanału Bydgoskiego mieści się w budynku dawnego przedszkola przy ul. Staroszkolnej, pomiędzy IV a V śluzą, w pobliżu koryta starego odcinka Kanału Bydgoskiego. Muzeum eksponuje m.in. zdjęcia i sprzęt związane z Kanałem Bydgoskim, makiety śluz kanału, łódź wioślarską z 1910 roku oraz modele jednostek pływających.

W sobotę 16 lipca br. Oddział Miejski PTTK zaprasza do udziału wycieczce krajoznawczo-pieszej w ramach popularnego cyklu „Wędrówek rodzinnych z PTTK”. Spotkanie turystów nastąpi o godz. 9.30 na dworcu autobusowym, przy ul. Dąbrowskiego, skąd o godz. 9.45 nastąpi wyjazd do Pigży. Trasa wycieczki będzie wiodła pieszym szlakiem zielonym przez Leszcz, Podleszcz, Zamek Bierzgłowski, Olek, Barbarkę na Wrzosy (ul. Pawia). Wycieczkę poprowadzi przodownik turystyki pieszej PTTK Marek Ruciński, a jej długość wyniesie ca 19 km.

Leszcz – folwark rycerski wzm. w 1286 roku w dokumencie wielkiego mistrza Konrada von Thierberg, na którym występuje jako świadek właściciel Leszcza Piotr. W 1454 roku wieś była własnością rycerską w komturstwie bierzgłowskim. Leszcz był gniazdem rodzinnym Leskich - Heselecht, skąd m.in. pochodził biskup chełmiński Stanisław Wojciech Leski (1747-1758). Od 1796 roku dzierżawcą wsi był Heinrich Wendt, w 1852 roku Carl Pohl, a od 1892 roku Wilhelm Klug. Ciekawostki krajoznawcze: zachowane zabudowania dawnego folwarku, a sam dwór został zniszczony w czasie II wojny światowej; wokół zdziczałe i zdewastowane relikty parku krajobrazowego. Na skraju lasu za majątkiem doskonale zachowane grodzisko średniowieczne, które było używane w XIV wieku – wyżynne owalne. Na północ od majątku nad bezimiennym strumieniem stał młyn Czerpiecz, wymieniony po raz pierwszy w 1610 roku. Młyn wówczas należał do miasta Torunia. Ostatnią wzmiankę o zburzonym i opuszczonym młynie mamy z 1726 roku.

W sobotę 23 lipca br. Oddział Miejski PTTK zaprasza do udziału wycieczce krajoznawczo-pieszej w ramach popularnego cyklu „Wędrówek rodzinnych z PTTK”. Spotkanie turystów nastąpi o godz. 7.50 na pętli MZK dla linii nr 121 przy ul. Dziewulskiego, skąd nastąpi wyjazd do Obrowa (kierunek Lipno). Trasa wędrówki będzie wiodła z Obrowa przez Kolonię Obrowo, Smogorzewiec, Wrotynię, Kopanino, do Złotorii. Wycieczkę poprowadzi przodownik turystyki pieszej PTTK Jacek Orłowski, a jej długość wyniesie ca 16 km.

Kopanino – osada królewska założona na początku XVIII wieku. Z 1730 roku pochodzi wilkierz dla wsi Kopanino, określający prawa i obowiązki mieszkańców. Sporządzony po I rozbiorze Polski w latach 1772-1773 tzw. kataster pruski wymienia wieś jako własność królewską w starostwie złotoryjskim, zamieszkałą przez 80 mieszkańców. Jej sołtysem był Michael Dick. W 1780 roku starosta złotoryjski Antoni Mokronowski zawarł kontrakt dzierżawny na 30 lat z olędrem Andrzejem Fentzke. W 1815 roku powstała szkoła ewangelicka, do której uczęszczały dzieci z Grabowca, Kopanina, Nowej Wsi oraz Obór. W 1868 roku we wsi było już 59 budynków, podobnie było w 1888 roku (w tym 18 mieszkalnych), ze 117 mieszkańcami, a wieś obejmowała obszar 1.928 mórg. W końcu XIX wieku w Kopaninie podczas kopania piasku znaleziono urny, jedna z nich posiadała na pokrywie ornamentykę. We wsi należy obejrzeć dęby – pomniki przyrody oraz cmentarz ewangelicki z XIX wieku.

Fot. Wąwóz Leszcz/Michał Kardas

drukuj (Lipiec z PTTK)

  • autor: Henryk Miłoszewski

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.