Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • Kasia Fus-fotAndrzej Romański (2)

YUFE dla mieszkańców powiatu

W październiku władze samorządowe powiatu podpisały porozumienie z rektorem UMK o partnerstwie przy projekcie YUFE. Dzięki tej współpracy mieszkańcy powiatu będą mogli uczestniczyć w wielu ciekawych inicjatywach, oferowanych przez społeczność akademicką. Do korzystania z Poradni Studenckich UMK zachęca Katarzyna Fus z Działu Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Czym dokładnie jest YUFE?

YUFE, czyli Young Universities for the Future of Europe to projekt realizowany w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej – Uniwersytety Europejskie. Jako UMK jesteśmy członkiem jednego z konsorcjów powołanych do tego, aby przygotować i przetestować model innowacyjnego uniwersytetu. Uczelnie z całej Europy pracują wspólnie w kilku obszarach, próbując wykreować nowoczesną instytucję na miarę XXI wieku: dostępną, międzynarodową, z kształceniem dopasowanym do potrzeb młodych ludzi i innych odbiorców, z otwartą nauką i zaangażowaną w funkcjonowanie społeczeństw. To niezwykle ciekawa inicjatywa, w której 10 stowarzyszonych uniwersytetów szuka innowacyjnych sposobów na rozwój, ale także pracuje nad rozwiązaniami, które wpisują się w ideę stworzenia europejskiej przestrzeni edukacyjnej.

Dlaczego tak ważne dla uniwersytetu jest pozyskiwanie lokalnych samorządów jako partnerów?

Rozwój współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest jednym z filarów nowoczesnego uniwersytetu. Chodzi o szukanie sposobów na włączanie większej liczby mieszkanek i mieszkańców w życie uczelni i odwrotnie – zachęcanie społeczności akademickiej, w tym studentek i studentów zagranicznych, do zaangażowania się w działanie na rzecz społeczności. To również przybliżanie efektów badań naukowych oraz dążenie do poszerzania oferty uczelni skierowanej do społeczeństw. I dlatego postrzegamy lokalne samorządy, będące blisko swoich mieszkańców, jako naturalnych partnerów, z którymi możemy wspólnie działać w wielu ważnych i pożytecznych dla nas wszystkich obszarach.

Jak partnerstwo w YUFE odczują mieszkańcy powiatu toruńskiego? Czy w jakiś sposób mogą na tym skorzystać?

Szukamy sposobów na to, aby nasza wspólna oferta była dostępna nie tylko dla mieszkańców miasta, powiatu i regionu, ale także dla społeczności lokalnych naszych partnerów. Z jednej strony chcemy być blisko miejscowych spraw, z drugiej szukamy sposobów na łączenie np. mieszkańców powiatu toruńskiego ze społecznością Madrytu czy Kuopio (Finlandia). Oczywiście, mówimy różnymi językami, mamy różne potrzeby, ale stoimy też przed podobnymi wyzwaniami i możemy je wspólnie rozwiązywać.

Pierwszą naszą inicjatywą jest uruchomienie tzw. Help Desków, czyli miejsc, w których mieszkańcy mogą uzyskać wsparcie czy odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Takie Help Deski są przygotowywane w każdym zrzeszonym w YUFE uniwersytecie. Na UMK powstała np. sieć Poradni Studenckich UMK, gdzie mieszkańcy mogą zwrócić się z zapytaniem w kilku obszarach wiedzy. Udało nam się „zarazić” tą ideą wielu naukowców, którzy z kolei zachęcają swoich studentów do zaangażowania się w taką działalność i w ten sposób współpracujemy z grupą kilkudziesięciu osób, którzy bezpłatnie służą mieszkańcom swoją wiedzą.

Jak zorganizowany jest ten system? Jak funkcjonują poradnie studenckie?

Głównym założeniem poradni jest to, że porad udzielają studenci w zakresie swojego kierunku studiów i wiedzy, jaką już zdobyli na uczelni. Odpowiedzi nie udzielają więc studenci pierwszego roku. Odbywa się to przy wsparciu pracowników naukowych, którzy oceniają czy student dobrze przygotował odpowiedź, czy jest ona zgodna z obowiązującym stanem wiedzy i wyczerpująca. W tym momencie mamy kilka obszarów, w których udzielamy porad, np. prawo, zdrowie – tu mamy 8 klinik studenckich zajmujących się wybranymi zagadnieniami np. zdrowie seniora, położnictwo, audiofonologia. W poradni dydaktyki podpowiadamy jak korzystać z nowoczesnych technologii w nauczaniu – to bardzo ciekawa propozycjach w czasach, gdy zdalne nauczanie weszło do szkół. Wspieramy też młodzież i rodziców w poradni psychologicznej SYNERGIA. Proponujemy również rozwiązania logistyczne czy projektowe. Tak więc zakres działania jest szeroki. Obecnie jest 9 poradni, a wkrótce pojawią się kolejne.

Co ma zrobić mieszkaniec zainteresowany ofertą Poradni?

System jest dość prosty: większość naszych poradni działa na razie w formie wirtualnej, co oznacza, że na stronie poradnie.umk.pl znajduje się formularz do zadawania pytań. Gdy pytanie wpływa do poradni, najpierw jest weryfikowane pod kątem zgodności z regulaminem. Później zostaje przesłane do konkretnej poradni, gdzie koordynator sprawdza pytanie pod kątem merytorycznym i przekazuje studentowi do opracowania. Następnie student przygotowuje odpowiedź, a gdy jest gotowa, trafia do pracownika naukowego. Ten sprawdza treść, a jeśli jest ona zgodna z aktualną wiedzą, zostaje zaakceptowana i wysłana do mieszkańca. Takie punkty poradnictwa działają też na pozostałych uczelniach, np. na Uniwersytecie Karola III w Madrycie studenci pomagają imigrantom i młodym przedsiębiorcom. Z kolei studenci Uniwersytetu Wschodniej Finlandii pomagają w rozwiązywaniu problemów z zakresu cyfryzacji. Bardzo zachęcam do zadawania pytań, bo to również ważne doświadczenie dla osób studiujących, które mierzą się z konkretnymi problemami i uczą się jednocześnie, jak wykorzystać swoją wiedzę. Porad udzielamy bezpłatnie.

Jakie są kolejne kroki, które pozwolą mieszkańcom powiatu poznać ideę „YUFE w mieście”? Czego możemy się spodziewać w najbliższych miesiącach?

Przede wszystkim chcielibyśmy, aby oferta Help Desków miała charakter ogólnoeuropejski, a więc żeby nasze usługi były dostępne dla mieszkańców innych miast partnerskich. I odwrotnie: dążymy do tego, aby również społeczności lokalne mogły korzystać z Help Desków prowadzonych przez uczelnie zrzeszone w YUFE. I właśnie w tym celu pracujemy nad utworzeniem specjalnego portalu, gdzie cała oferta będzie publikowana i gdzie mieszkańcy zdobędą niezbędne informacje i pomoc.

Dodatkowo pracujemy nad utworzeniem kursów dla mieszkańców, które pomogą im zwiększyć kompetencje, ale także poszerzyć wiedzę. Pierwszym kursem, który uruchamiamy fizycznie są zajęcia dla osób opiekującymi się osobami obłożnie chorymi i starszymi. Pierwszy nabór już za nami, ruszamy w grudniu 2021, a współpracują z nami naukowcy i wykładowcy z Collegium Medicum UMK. Jeśli wszystko się uda, na wiosnę ruszymy z kolejną edycją kursu, tym razem odbędzie się ona w Toruniu.

fot. Andrzej Romański/Uniwersytet Mikołaja Kopernika

drukuj (YUFE dla mieszkańców powiatu)

  • autor: Adrian Aleksandrowicz

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.