Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie – konkurs rozstrzygnięty

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, zwanej dalej „organizacją pozarządową”, prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Powiecie Toruńskim na rok 2021

Zarząd Powiatu Toruńskiego w dniu 15 października 2020 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, zwanej dalej „organizacją pozarządową”, prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Toruńskim na rok 2021.

Przeznaczona na realizację zadania dotacja wynosi 120.120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia złotych).

W określonym w konkursie terminie złożonych zostało jedenaście ofert, spośród których dziesięć spełniło wymagania formalne określone w ogłoszonym otwartym konkursie ofert. Jedna oferta złożona została na kwotę dotacji przekraczającą kwotę określoną w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.
Ocenie merytorycznej poddanych zostało 10 ofert spełniających wymagania formalne.

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert, po dokonaniu oceny merytorycznej, wyłoniono dwie oferty złożone przez:

Fundację „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”, ul. J. Hanowskiego 9/42, 10-687 Olsztyn – w celu powierzenia prowadzenia punktu w zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
Fundację Togatus Pro Bono, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn – w celu powierzenia prowadzenia punktu w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.