Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Zmiany w obsłudze klientów Starostwa od 14.10

Wraz z gwałtownym wzrostem zakażeń koronawirusem i zachorowań na COVID-19 Starostwo Powiatowe w Toruniu reorganizuje sposób obsługi klientów tak, aby sprawy naszych mieszkańców były nadal załatwiane. Działamy w ścisłej współpracy ze służbami i strażami zaangażowanymi w zarządzanie kryzysowe.

Załatwianie spraw w urzędzie 
Na parterze, w holu budynku Starostwa Powiatowego w Toruniu, od środy będzie działać biuro podawcze. Wszelkie dokumenty, wnioski i pisma składać się będzie właśnie tam. Można je także przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń. Wiele spraw można także załatwić przez internet. Tutaj można znaleźć wszelkie instrukcje oraz formularze do pobrania.

Wydział Komunikacji i Transportu

1. Rejestracja pojazdów

Wszystkie czynności dot. rejestracji pojazdów realizowane są po wcześniejszym umówieniu wizyty internetowo. Wnioski można również składać poprzez platformę epuap lub do skrzynki podawczej. Do wydziału wpuszczane będą tylko osoby umówione, których sprawa dotyczy (bez osób towarzyszących) telefon 56 662 89 22, e-mail: rejestracja@powiattorunski.pl

2. Prawa jazdy.

Sprawy załatwiane na bieżąco w wydziale. Do wydziału wchodzą tylko osoby, których sprawa dotyczy (bez osób towarzyszących). Do wydziału mogą wejść jednocześnie dwie osoby do praw jazdy (ze względu na ilość stanowisk - 2) telefon 56 662 89 15, e-mail: prawajazdy@powiattorunski.pl

3. Transport, zarządzanie ruchem, SKP, diagności samochodowi

Wnioski składane do skrzynki podawczej,   wizyta osobista po uprzednim ustaleniu telefonicznym z pracownikiem merytorycznym. tel. 56 662 89 11, e-mail: transport@powiattorunski.pl, e-mail do zarządzania ruchem: m.nowakowski@powiattorunski.pl

4. OSK, instruktorzy nauki jazdy

Wnioski składane do skrzynki podawczej,  wizyta osobista po uprzednim ustaleniu telefonicznym z pracownikiem merytorycznym.

tel. 56-662-89-22, e-mail: i.werner@powiattorunski.pl

5. kontakt z naczelnikiem wydziału

tel. 56-662-89-10, e-mail:d.gredecki@powiattorunski.pl

Wydział Architektury i Budownictwa
Przygotowane i wypełnione wnioski przyjmuje biuro podawcze na parterze budynku.
W przypadku pytań, wątpliwości związanych z procedurami i przepisami prawa budowlanego bądź zagospodarowania przestrzennego prosimy o kontakt telefoniczny, listowny bądź elektroniczny (e-mail lub za pośrednictwem platformy EPUAP).
Zawieszona jest możliwość osobistego odbioru przygotowanych rozstrzygnięć. Przygotowane dla Państwa decyzje, zgłoszenia, zaświadczenia czy postanowienia są wysyłane pocztą.

Wydział Architektury i Budownictwa:
Sekretariat Wydziału: 56 662 89 30
Naczelnik Wydziału: 56 662 89 40
adres email: architektura@powiattorunski.pl

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:
Wnioski o wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, kopie mapy ewidencyjnej, kopie mapy zasadniczej, rejestr cen i wartości nieruchomości, zgłoszenie prac geodezyjnych i kartograficznych, kopie materiału z zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy składać elektronicznie przez Geoportal lub za pomocą platformy EPUAP. W przypadku braku takiej możliwości – pocztą. W pilnych przypadkach przygotowane i wypełnione wnioski przyjmuje biuro podawcze na parterze budynku.
Nie ma możliwości osobistego odbioru przygotowanych rozstrzygnięć. Wszelkie dokumenty (w tym dla geodetów): decyzje, zgłoszenia, zaświadczenia, postanowienia, mapy – są wysyłane pocztą.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: 
Sekretariat: 56 662 88 81, fax. 56 662 88 82
adres email: geodezja@powiattorunski.pl

Rzecznik Praw Konsumentów 
Rzecznik udziela porad konsumenckich przez Internet i telefonicznie. Gotowe do wypełnienia wnioski są dostępne na tutaj. Po wypełnieniu należy je przesłać mailem lub pocztą. Rzecznik zachęca także do kontaktu telefonicznego – jak zawsze wyjaśni wątpliwości i odpowie na wszelkie pytania.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów: 
tel.: 56 662 88 11
adres email: konsumenci@powiattorunski.pl

Karty parkingowe i legitymacje po nowemu
Na podstawie polecenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03 kwietnia 2020 r., w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 374) Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności informuje, że:

  • przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu będzie przyjmował i rozpatrywał wnioski o wydanie karty parkingowej przesłane pocztą bez wymogu złożenia własnoręcznego podpisu w obecności przewodniczącego lub pracownika administracyjnego w siedzibie Zespołu,
  • doręczanie kart parkingowych oraz legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności odbywa się za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego, po uzyskaniu zgody osób zainteresowanych (telefonicznie lub w formie pisemnej deklaracji).

Do każdego wniosku składanego korespondencyjnie należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego wraz z aktualnym zdjęciem, dowodem dokonania opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł i kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przesłanie korespondencyjne tychże dokumentów, należy poinformować o tym pracowników Zespołu telefonicznie: 56 662 87 63 lub 56 662 87 64 albo listownie, na adres Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności: 
tel.: 56 662 87 64, fax 56 662 87 63
adres email: e.trawinska@powiattorunski.pl

Zmiany w orzekaniu o niepełnosprawności
Odwołane wcześniej składy orzekające zbierają się i orzekają na podstawie dokumentacji.
W przypadku, gdy dokumentacja medyczna nie jest wystarczająca do oceny stanu zdrowia i wydania orzeczenia, stosowane są przepisy dotyczące uzupełnienia braków w dokumentacji medycznej, wraz z możliwością zawieszenia postępowania przez osoby ubiegające się o orzeczenie.
Wydane orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz pozostała korespondencja jest wysyłana do osób orzekanych za pośrednictwem poczty.

Kontakty do pozostałych wydziałów i biur Starostwa tutaj.

drukuj (Zmiany w obsłudze klientów Starostwa od 14.10)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.