Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą
    [treść archiwalna]

Powstanie nowy Dom Środowiskowy w Osieku nad Wisłą

Budowa środowiskowego domu samopomocy w Osieku nad Wisłą w najbliższym okresie będzie główną inwestycją budowlaną realizowaną przez Powiat Toruński.

Środowiskowe Domy Samopomocy są jedną z wielu form realizowania przez powiaty zadań związanych z opieką społeczną. Są one jedną z możliwości dających szansę przewlekle chorym psychicznie i niepełnosprawnym intelektualnie na godne życie i samodzielny wybór jego stylu. Dla swoich podopiecznych stanowią miejsce życzliwe i przyjazne, a ich pracownicy starają się pobudzać i wspierać aktywność uczestników zajęć oraz wyrabiać w nich samodzielność.

Do zadań Środowiskowych Domów Samopomocy należy budowanie sieci oparcia społecznego, przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku poprzez prowadzenie treningów funkcjonowania w życiu codziennym (dbałości o wygląd zewnętrzny, nauki higieny, ćwiczenia umiejętności praktycznych i kulinarnych, poznawanie zasad gospodarowania własnymi środkami finansowymi), trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów (kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury), trening umiejętności spędzania czasu wolnego (rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych).

Do prowadzenia tak specyficznej działalności potrzebny jest obiekt przystosowany do potrzeb podopiecznych oraz spełniający szereg wymagań prawnych. Powiat Toruński chcąc jak najlepiej spełniać nałożone zadania w dziedzinie opieki społecznej ciągle modernizuje swoje obiekty, dostosowując je do zmieniających się norm i przepisów oraz dbając o wysoki standard świadczonych tam usług.

Zarząd Powiatu Toruńskiego podjął więc decyzję o wybudowaniu obiektu spełniającego zadania Środowiskowego Domu Samopomocy dla 40 pensjonariuszy w malowniczym sąsiedztwie lasów i jeziora w Osieku nad Wisłą.

ŚDS powstanie nad jeziorem, w sąsiedztwie Domu Kombatanta. Budynek zostanie usytuowany od strony drogi, w miejscu istniejącego tam dziś boiska.

Budynek będzie w całości dostosowany do potrzeb osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych. Usytuowane na poziomie gruntu wejście nie będzie wymagało pokonywania schodów lub pochylni. Szerokie korytarze oraz poszerzone drzwi umożliwią swobodne poruszanie się osób o ograniczonej sprawności po całym Domu.

Właśnie rozpoczęto przygotowanie do prac projektowych i realizacji inwestycji. Na etapie prognozowania szacunkowy koszt budowy takiego obiektu określono na 2 700 000 zł. Inwestycja będzie realizowana w cyklu dwuletnim, a środki na jej realizację Powiat Toruński planuje pozyskać ze źródeł zewnętrznych, licząc na dofinansowanie m.in. ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

    [treść archiwalna]

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.