Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • wyklady-o-ekologii
    [treść archiwalna]

YUFE: wirtualnie o zrównoważonym rozwoju

Zrównoważony rozwój i ochrona klimatu to główne zagadnienia nowego cyklu wykładów przygotowanych przez ekspertów i ekspertki YUFE. Spotkania w formule online ruszyły 12 października 2022 r. i odbywać się będą co środę.

Eksperci i ekspertki z pięciu uniwersytetów YUFE: Uniwersytetu w Antwerpii, Uniwersytetu w Bremen, Uniwersytetu Karola III w Madrycie, Uniwersytetu Wschodniej Finlandii i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przygotowali serię wykładów poświęconych zrównoważonemu rozwojowi. Każde z tych wirtualnych spotkań pokaże inną perspektywę omawianego tematu. Cykl zatytułowano "Give Earth a chance – paths to sustainable living".

Wykłady będą odbywały się co środę w godz. 17-18.30 - pierwszy z nich odbył się 12 października. Wszystkie przeprowadzone zostaną w języku angielskim. Udział w nich jest bezpłatny, wymaga jednak rejestracji. Szczegółowy program, zapisy oraz informacje o ekspertach i ekspertkach znajdują się na stronie Uniwersytetu w Bremen - kliknij tutaj, aby przejśc do strony.

Pierwszy z wykładów wygłosili Matti Buyle i Jona Michiels. Dotyczył on dostosowania budownictwa do wymogów klimatycznych. 

Co przygotowali dla nas specjaliści i specjalistki YUFE?

19 października: "Sustainable tourism for sustainable society", prowadzący: Juho Pesonen (PhD) (University of Eastern Finland)

Turystyka jest jedną z największych branż na świecie. Istnieje pilna potrzeba, aby społeczeństwo szybko stało się przyjazne środowisku, a nawet zdolne do jego odnowy, przy jednoczesnym uwzględnieniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społeczno-kulturowego. Ta presja zmienia turystykę. W webinarze główne aspekty zrównoważonego rozwoju zostaną przeanalizowane właśnie pod kątem turystyki. Wyjaśnione zostanie, w jaki sposób turystyka jako branża może zapewnić całemu społeczeństwu drogę do zrównoważonego rozwoju w dłuższej perspektywie.

26 października: "The Impact of environmental degradation on human migrations", prowadzący: Dr hab. Marcin Świtoniak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Wykład jest bogato ilustrowaną podróżą od czasów prehistorycznych do współczesności, odpowiadającą na kilka podstawowych pytań ważnych z punktu widzenia obecnych zmian w środowisku:
- Jak pokrywa glebowa wpłynęła na powstanie i upadek wielkich cywilizacji?
- Czy zasoby gleby są skończone?
- W jaki sposób Antropocen skalpuje Ziemię?
- Kim są uchodźcy środowiskowi i jak bardzo są związani z degradacją gleby?

W prezentacji przedstawione zostaną skutki degradacji środowiska od starożytnej Mezopotamii po współczesne problemy strefy Sahelu. Poznamy przyczyny zaniku Jeziora Aralskiego, powstawania burz pyłowych oraz powodzi na Dalekim Wschodzie i w Ameryce Środkowej. Pokazane zostaną również przykłady radzenia sobie z powyższymi problemami ekologicznymi.

9 listopada: "Sustainable development and poverty reduction – interconnected causes, multidisciplinary research and integrated policies", prowadzący: Esteban Nicolini (PhD) (University Carlos III of Madrid)

Pierwsze dwie dekady XX wieku rzuciły środowiskom naukowym oraz politycznym wyzwanie polegające na przewartościowaniu ich celów i paradygmatów. Nowy scenariusz uwzględnia coraz większą liczbę dowodów na nieoczekiwane konsekwencje złożonych interakcji między działaniami człowieka, a zmianami w środowisku. Zrównoważony rozwój jest nie tylko użyteczną ideą dla określenia wspólnych celów i oczekiwań (uosabianych przez SDGs), ale także stanowi istotne odejście od wielu tradycyjnych metodologii naukowych i projektów politycznych. Jedną z jego głównych innowacji jest podejście multidyscyplinarne. W wystąpieniu omówiony zostanie sposób, w jaki cele ekonomiczne - takie jak zmniejszenie ubóstwa i nierówności - ulegają istotnej transformacji, gdy są rozumiane razem z innymi, a komplementarnymi celami nieekonomicznymi - takimi jak zachowanie różnorodności biologicznej i łagodzenie zmian klimatu.

16 listopada: "How climate change drives biodiversity loss – and how to counteract it", prowadzący: Prof. Dr. Martin Diekmann (University of Bremen)

Na Ziemi doświadczamy obecnie ubożenia ilości gatunków w bezprecedensowym tempie. Ten kryzys różnorodności biologicznej dotyczy również Niemiec i innych części Europy. Czynniki powodujące te zmiany są wielorakie: utrata naturalnych siedlisk, intensywniejsze użytkowanie gruntów, stosowanie pestycydów i zbyt dużej ilości nawozów, ale także w coraz większym stopniu zmiana klimatu. Istnieje coraz więcej dowodów na to, że rośliny i zwierzęta już reagują na zmienione reżimy temperatury i opadów, a w najbliższej przyszłości będą to robić w coraz większym stopniu.

W prezentacji zostaną przedstawione główne zmiany w różnorodności biologicznej i ich przyczyny, z wykorzystaniem danych pochodzących zarówno z długoterminowych obserwacji, jak i eksperymentów, z uwzględnieniem roślin, ptaków, owadów i innych grup zwierząt. Chociaż skutki zmian klimatu dla roślin i zwierząt są negatywne, to niektóre z gatunków mogą na nich skorzystać.

Prowadzący wykład wyciąga wniosek, że nie jest jeszcze za późno, aby podjąć środki zaradcze w celu powstrzymania utraty różnorodności biologicznej.

Powiat Toruński to samorządowy partner międzynarodowego konsorcjum akademickiego YUFE.

grafika: Anna Jaszczuk

drukuj (YUFE: wirtualnie o zrównoważonym rozwoju)

    [treść archiwalna]
  • autor: Katarzyna Pawlonka/UMK

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.