Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • 2020-12-03 Otwarcie windy_PPP_PUP_Chełmża (1)

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży z nową windą

Dobiegła końca budowa windy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży. Starosta Toruński Marek Olszewski wraz z członkiem Zarządu Kazimierzem Kaczmarkiem oraz Przewodniczącym Rady Powiatu Toruńskiego Pawłem Polikowskim oficjalnie odebrali dzisiaj ukończoną inwestycję. Nieprzypadkowo wydarzenie to zbiegło się z Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych. To ustanowione w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ święto ma na celu przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych. Chodzi tu zarówno o pomoc we włączeniu tej grupy w społeczne życie jak i choćby kwestie dotyczące barier architektonicznych. Dotychczas korzystanie z budynku Poradni sprawiało wiele trudności osobom z dysfunkcją narządów ruchu. Z uwagi na wysoki parter dzieci wnoszone były na rękach rodziców lub przy pomocy osób trzecich. Kłopoty miały również osoby niepełnosprawne korzystające z usług Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Chełmży, który prowadzi m.in. aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych w formie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

Starosta Toruński podkreślał, że jest to niezwykle ważna inwestycja, a jej realizacja jest powodem do dumy, tym bardziej, że inicjatorami przeprowadzonych zmian byli mieszkańcy Chełmży korzystający z usług znajdujących się tu instytucji. Zarząd wsłuchując się w głosy mieszkańców zadecydował o dostosowaniu budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przewodniczący Polikowski dodał, że pomysł zamontowania windy spotkał się z niezwykle pozytywnym przyjęciem.

Dobudowanie zewnętrznej konstrukcji szybu do już istniejącego obiektu wymagało ekspertyz i szczególnego podejścia do projektowania. Mimo utrudnień związanych z pandemią inwestycję udało się zrealizować zgodnie z harmonogramem.

Teraz klienci Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży i Powiatowego Urzędu Pracy mogą korzystać z nowoczesnej, przeszklonej windy, która dostosowana jest do potrzeb osób przemieszczających się na wózkach inwalidzkich oraz osób niewidzących (panel do obsługi windy wyposażony jest w oznakowanie dotykowe). Jednocześnie z windy może korzystać 8 osób. Zakres robót obejmował nie tylko wybudowanie samego dźwigu. Dostosowano także dojścia do budynku, poszerzono drzwi wewnętrzne, tak aby osoby na wózkach mogły swobodnie poruszać się po całym obiekcie. Wyremontowano i odpowiednio przystosowano również toalety w poradni oraz w urzędzie pracy.

Całkowity koszt realizacji zadania to 690 tys. zł, z czego 260 tys. zł stanowi dofinansowanie z samorządu województwa kujawsko-pomorskiego ze środków PFRON, a resztę pokrył powiat toruński z własnego budżetu.

Zakończona inwestycja jest wypełnieniem zobowiązania Zarządu Powiatu dostosowania w obecnej kadencji wszystkich budynków, w których funkcjonują jednostki Starostwa do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na ukończeniu są także prace związane z budową windy w budynku Starostwa przy ul. Towarowej w Toruniu.

drukuj (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży z nową windą)

  • 2020-12-03 Otwarcie windy_PPP_PUP_Chełmża (1)
  • 2020-12-03 Otwarcie windy_PPP_PUP_Chełmża (4)
  • 2020-12-03 Otwarcie windy_PPP_PUP_Chełmża (6)
  • 2020-12-03 Otwarcie windy_PPP_PUP_Chełmża (9)
  • 2020-12-03 Otwarcie windy_PPP_PUP_Chełmża (10)
  • 2020-12-03 Otwarcie windy_PPP_PUP_Chełmża (11)
  • 2020-12-03 Otwarcie windy_PPP_PUP_Chełmża (12)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.