Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Tylko pilne sprawy, tylko przez biuro podawcze

W związku z zagrożeniem epidemicznym od wtorku 17.03.2020 w Starostwie nie załatwia się spraw bieżących, tylko pilne. Dokumenty lub wnioski należy złożyć w biurze podawczym na parterze w holu budynku.

Wzory wniosków i instrukcje dot. sposobu załatwienia spraw tutaj.

Wyjątkiem są sprawy dot. Komunikacji, które załatwiane są wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji terminu drogą elektroniczną tutaj. EDIT: Od poniedziałku 23.03.2020 system rezerwacji został czasowo zawieszony - Wydział obsługuje tylko wcześniej zarejestrowane osoby.

W sprawach dotyczących Wydziału Architektury i Budownictwa:

  1. Przygotowane i wypełnione wnioski przyjmuje punkt obsługi klienta na parterze budynku.  Druki wniosków i oświadczeń oraz karty informacyjne mogą Państwo znaleźć tutaj.
  2. W zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych wszystkich klientów, którzy chcą skorzystać z prawa zapoznania się z materiałem dowodowym uprzejmie prosi się o uprzedni kontakt z pracownikiem Wydziału pod numerem telefonu wymienionym na zawiadomieniu o wszczęciu postępowania bądź sekretariatem Wydziału pod numerem telefonu 56 662 89 30 lub e-mail: architektura@powiattorunski.pl.
  3. W pozostałych przypadkach  (pytań, wątpliwości związanych z procedurami i przepisami prawa budowlanego bądź zagospodarowania przestrzennego)  kontakt możliwy  wyłącznie  w formie telefonicznej, pisemnej bądź elektronicznej (e-mail lub za pośrednictwem platformy EPUAP).
  4. Zawieszona zostaje możliwości osobistego odbioru przygotowanych rozstrzygnięć. Przygotowane dla Państwa decyzje, zgłoszenia, zaświadczenia czy postanowienia będą wysyłane drogą pocztową.

Kontakt z Wydziałem Architektury i Budownictwa:
Sekretariat Wydziału: 56 662 89 30
Naczelnik Wydziału: 56 662 89 40
adres email: architektura@powiattorunski.pl

W sprawach dotyczących Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:

  1. Wnioski o wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, kopie mapy ewidencyjnej, kopie mapy zasadniczej, rejestr cen i wartości nieruchomości, zgłoszenie prac geodezyjnych i kartograficznych, kopie materiału z zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy składać elektronicznie przez Geoportal lub za pomocą platformy EPUAP. W przypadku braku takiej możliwości pocztą lub w pilnych przypadkach przygotowane i wypełnione wnioski przyjmuje punkt obsługi klienta na parterze budynku. Druki wniosków i oświadczeń oraz karty informacyjne mogą Państwo znaleźć tutaj.
  2. W pozostałych sprawach wnioski można składać za pomocą platformy EPUAP, pocztą lub w pilnych przypadkach przyjmuje punkt obsługi klienta na parterze budynku. Druki wniosków i oświadczeń oraz karty informacyjne mogą Państwo znaleźć tutaj.
  3. W zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych wszystkich klientów, którzy chcą skorzystać z prawa zapoznania się z materiałem dowodowym uprzejmie prosi się o uprzedni kontakt z pracownikiem Wydziału pod numerem telefonu wymienionym na zawiadomieniu o wszczęciu postępowania bądź z pracownikami Wydziału pod numerami telefonów lub e-mail: geodezja@powiattorunski.pl.
  4. W innych sprawach  (pytań, wątpliwości związanych z procedurami i przepisami prawa dotyczącymi spraw załatwianych w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami) pod numerami telefonów lub pocztą elektroniczną: geodezja@powiattorunski.pl.
  5. Zawieszona zostaje możliwości osobistego odbioru przygotowanych rozstrzygnięć. Przygotowane dla Państwa  dokumenty (w tym dla geodetów) przeznaczone do odbioru: decyzje, zgłoszenia, zaświadczenia, postanowienia, mapy  będą wysyłane drogą pocztową.
  6. Kontakt z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tutaj, adres email: geodezja@powiattorunski.pl.

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich informuje, że Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566) wprowadziła zakaz sprowadzania z zagranicy i wywozu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwłok i szczątków ludzkich.

W związku z powyższym Starosta Toruński do odwołania nie będzie wydawał zezwoleń na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa. 

Podstawa prawna: § 8 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566).

Rzecznik Praw Konsumentów - przez Internet i telefon

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów informuje, że w najbliższym czasie będzie udzielał porad konsumenckich jedynie przez Internet i telefonicznie.

Tutaj znajdą Państwo kontakt do rzecznika oraz gotowe do wypełnienia wnioski, które można przesłać mailem lub pocztą. Rzecznik zachęca także do kontaktu telefonicznego - tą drogą wyjaśni wszelkie pytania i wątpliwości.

W innych sprawach proszę kontaktować się z pracownikami Starostwa drogą elektroniczną lub telefonicznie. Kontakty do poszczególnych wydziałów tutaj.

W razie pytań można też wysłać je na adres e-mailowy: starostwo@powiattorunski.pl lub na org@powiattorunski.pl.

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.